location:

 1. Bộ kít thu mẫu miễn phí
 2. XN Cha-Con với mục đích pháp lý
 3. XN mối quan hệ anh chị em


 • Độ chính xác 100% vì quy trình xét nghiệm kép
  Xem thêm
 • Quy trình xét nghiệm huyết thống đã được giải thích cụ thể
  Xem thêm


 • Xét nghiệm nhóm máu ABO có biết được huyết thống?
  Xem thêm
 • Màu mắt có thể biết được huyết thống?
  Xem thêm
 • Cần phải có sự đồng ý của khách hàng khi làm một mẫu ADN?
  Xem thêm
 • ADN có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề hình sự?
  Xem thêm

Bảng tính giải quyết những vấn đề của trung tâm phân tích ADN (DDC)

Bảng tính giải quyết những vấn đề của DDC được tập hợp lại để chỉ rõ cho những khách hàng xét nghiệm ADN về những cách khác nhau của xét nghiệm ADN được sử dụng để xác định mối quan hệ huyết thống cha-con, cung cấp nhận dạng và tìm tội phạm.

Vấn đề đầu tiên trong bảng tính này thể hiện cách mà dữ liệu ADN của người mẹ và người cha được sử dụng để xác định ai là con của họ. Vấn đề thứ hai mô tả cách dữ liệu ADN được sử dụng để tìm ra  một tội phạm. Vấn đề thứ ba là được sử dụng để giúp mọi người hiểu được cái gì chứa và không chứa ADN.

Câu trả lời cho từng trường hợp được liệt kê ở dưới đây:


 

Đứa con nào (trong hình 2) là con của bố mẹ (trong hình 1)?

Bạn có biết rằng mỗi người đều có một dữ liệu ADN duy nhất? Bằng cách xem xét một số vị trí khác nhau trên ADN của bạn, bạn có thể thấy được mô hình mà làm bạn khác với những người khác . Hơn nữa bạn nhận một nửa ADN từ bố của bạn và một nửa từ mẹ của bạn.

Bằng cách nhìn vào dữ liệu ADN dưới đây, bạn có thể xác định được đứa trẻ nào trong hình là là con của bố mẹ trong hình 1?

Hình 1: Dữ liệu ADN của bố mẹ

ADN của Mẹ
Locus 1: 10 12
Locus 2: 12 16
Locus 3: 24 28
Locus 4: 16 19
ADN của Bố
Locus 1: 11 15
Locus 2: 10 14
Locus 3: 25 27
Locus 4: 15 19

Hình 2: Dữ liệu ADN của 3 người con

ADN của Christina
Locus 1: 10 15
Locus 2: 12 14
Locus 3: 24 27
Locus 4: 16 19
ADN của Katie
Locus 1: 11 14
Locus 2: 10 15
Locus 3: 25 29
Locus 4: 16 17
ADN của Billy
Locus 1: 14 16
Locus 2: 11 17
Locus 3: 23 29
Locus 4: 17 20

Trả lời: Người mẹ và cha (trong hình 1) là cha mẹ sinh học của Christina. Billy và Katie có bố mẹ khác. Tại vị trí Locus 1, Christina nhận alen10 từ mẹ của cô ấy và alen 15 từ cha của cô ấy. tại các vị trí khác bạn có thể xác định được alen mà Christina nhận từ mẹ và alen cô ấy nhận từ cha?


 

ADN của ai trên hộp bánh bích quy thiếc?

Bởi vì mỗi người chỉ có một dữ liệu ADN duy nhất nên khi ai đó chạm vào vật gì thì đều lưu lại dấu vết bằng chứng ADN của họ trên đó. Bằng chứng ADN có thể được sử dụng để giải quyết tội phạm bằng cách đặt ai đó tại hiện của một tội phạm.

Ví dụ: sau khi một vài cái bánh bích quy bị lấy ra khỏi hộp bánh bằng thiếc, hộp bánh thiếc được sử dụng cho xét nghiệm ADN. Bạn có thể nhìn thấy dữ liệu ADN được tìm thấy trên hộp bánh thiếc trong hình dưới đây. Cả Billy, Christina and Katie đều nói rằng họ bao giờ chưa chạm vào hộp bánh thiếc.

Hình 3: Dữ liệu ADN được tìm thấy trên hộp bánh thiếc

ADN trên hộp bánh thiếc
Locus 1: 11 14
Locus 2: 10 15
Locus 3: 25 29
Locus 4: 16 17

Hình 4: Dữ liệu ADN của 3 đứa trẻ

ADN của Christina
Locus 1: 10 15
Locus 2: 12 14
Locus 3: 24 27
Locus 4: 16 19
ADN của Katie
Locus 1: 11 14
Locus 2: 10 15
Locus 3: 25 29
Locus 4: 16 17
ADN của Billy
Locus 1: 14 16
Locus 2: 11 17
Locus 3: 23 29
Locus 4: 17 20

Câu trả lời: Dữ liệu ADN của Katie trùng với dữ liệu ADN được tìm thấy trên hộp thiếc.


 

Những nhóm nào dưới đây chứa ADN, nhóm nào không?

Bạn có thể chỉ ra được nhóm nào sau đây chứ ADN và nhóm nào không chứa ADN? Nhớ rằng: ADN có trong tất cả những vật thể sống (Gợi ý: có 9 nhóm ở fía dưới chứa ADN và 9 nhóm không chứa ADN )

Mèo
Chó
Ô tô
Nhà
Ghế
Cây
Chuột
Cái nĩa
Hoa


Xe buýt
Máy bay
xe tải
Khỉ
Máy tính
Con rắn
con rệp
SáchCâu trả lời: Mèo, chó, cây, chuột, hoa, cá, khỉ, rắn và con rệp đều chứa ADN.

 

Giải thích XN Cha-Con   |    Dịch vụ XN ADN   |    Hỏi-Đáp   |    Giới thiệu   |    Liên hệ   |    Trang chủ   |    Sơ đồ website