location:

 1. Bộ kít thu mẫu miễn phí
 2. XN Cha-Con với mục đích pháp lý
 3. XN mối quan hệ anh chị em


 • Độ chính xác 100% vì quy trình xét nghiệm kép
  Xem thêm
 • Quy trình xét nghiệm huyết thống đã được giải thích cụ thể
  Xem thêm


 • Xét nghiệm nhóm máu ABO có biết được huyết thống?
  Xem thêm
 • Màu mắt có thể biết được huyết thống?
  Xem thêm
 • Cần phải có sự đồng ý của khách hàng khi làm một mẫu ADN?
  Xem thêm
 • ADN có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề hình sự?
  Xem thêm

Biểu đồ di truyền màu mắt của DDC

Biểu đồ di truyền màu mắt của Trung tâm chuẩn đoán ADN (DDC) dựa trên giả thuyết từ những năm 1800. Nó không phải là một yếu tố đáng tin cậy trong dự đoán mối quan hệ huyết thống cha con.

DDC cung cấp biểu đồ di truyền màu mắt như là một dịch vụ giáo dục  cho tất cả các khách hàng của chúng tôi. Để xác định chính xác mối quan hệ huyết thống cha-con chúng tôi luôn khuyến khích quý khách lựa chọn xét nghiệm ADN  mục đích cá nhân cũng như mục đích pháp lý.

Biểu đồ di truyền màu mắt được sử dụng để xác định:

 1. Khả năng màu mắt của người con khi biết được màu mắt của người bố và người mẹ, hoặc
 2. Khả năng màu mắt của người cha khi biết được màu mắt của người mẹ và người con.

Màu mắt được biết là có kiểu di truyền đa gen (di truyền tương tác), có thể bị chi phối bởi 6 hoặc nhiều gen. do đó cũng có 6 màu mắt khác nhau. Về cơ bản, màu đen là trội nhất trong 6 gen, và nếu bạn càng có nhiều alen trội thì mắt của bạn càng đen. Sự khác nhau về màu mắt và số lượng alen trội được áp dụng cho giả thuyết này được trình bày trong biểu đồ sau:

Biểu đồ di truyền màu mắt của DDC:

 

Xanh nước biển nhạt 0 alen trội
Xanh nước biển 1 alen trội
Xanh nước biển-xanh lá cây 2 alen trội
Nâu lục nhạt 3 alen trội
Nâu nhạt 4 alen trội
Nâu 5 alen trội
Đen 6 alen trội

Về cơ bản, dựa trên giả thuyết trên thì:

 • Bố mẹ có mắt màu xanh nước biển nhạt thì không thể có con có mắt màu xanh nước biển (hoặc mắt màu đen).
 • Bố mẹ có mắt màu xanh nước biển thì con của họ có mắt màu xanh nước biển-xanh lá cây (hoặc nhạt hơn), nhưng không thể có màu nâu lục nhạt hoặc màu đen.
 • Bố mẹ có mắt màu xanh nước biển-xanh lá cây thì con của họ có mắt màu nâu nhạt (hoặc nhạt hơn), nhưng không thể có màu nâu hoặc màu đen.
 • Bố mắt màu nâu và mẹ mắt màu xanh nước biển-xanh lá cây thì con của họ có thể có bất cứ màu mắt nào.
 • Cả hai bố mẹ mắt màu nâu hoặc màu đen thì con của họ có thể có bất cứ màu mắt nào (nhưng không chắc chắn rằng con của họ có mắt nhạt màu như màu xanh nước biển nhạt hoặc màu xanh nước biển).

Bên cạnh đó, màu mắt của trẻ mới sinh thường bắt đầu rất nhạt và trở thành màu sắc thật trong 1 đến 2 năm sau sinh. Những biến đổi có thể xuất hiện ngấu nhiên.

Điều thú vị là giả thuyết này được tạo ra vào cuối những năm 1800, trong đó thể hiện:

 • Cách di truyền đã được khá dễ hiểu như thế nào (theo một số), và, cho đến nay,
 • màu mắt (thậm chí là với trình tự bộ gen của con người) vẫn rất khó để dự đoán dựa trên kiểu di truyền đa gen (di truyền tương tác).

Cuối cùng, màu mắt không phải là phương pháp rất đáng tin cậy hoặc chính xác để xác định mối quan hệ huyết thống cha con.

Để có độ chính xác 100% trong xác định mối quan hệ huyết thống cha con, DDC đề nghị xét nghiệm ADN mục đích cá nhân hoặc xét nghiệm ADN mục đích pháp lý.

 

 

Giải thích XN Cha-Con   |    Dịch vụ XN ADN   |    Hỏi-Đáp   |    Giới thiệu   |    Liên hệ   |    Trang chủ   |    Sơ đồ website